Portfolio > Streams, Lakes & Woodlands

Teatown Lake, 22x36, acrylic
Teatown Lake, 22x36, acrylic
2012