Portfolio > Other Cities

Atlanta, the Capital
pastel
54x34
2012
Atlanta Sunset Skyline
pastel
54x34
2012
Atlanta Round
pastel
54x34
2012
Atlanta Monument
pastel
54x34
2012
Across the Potomac
pastel
16x28
2012
Boston, Downtown
pastel
24x16
2012
Sunrise Boston
pastel
24x16
2012
Boston, Arched Bridge
pastel
24x16
2012
Boston Bay 2
pastel
16x24
Boston Bridges, ,
ink, charcoal & pastel
16x24