Portfolio > The River

View Toward the Hudson Highlands
View Toward the Hudson Highlands
oil
38"x80"